BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI

 

Druki konieczne do rozpoczęcia i zakończenia budowy:

 1. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy/robót POBIERZ
 2. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego POBIERZ
 3. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych POBIERZ
 4. Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego / projektanta sprawującego nadzór autorski POBIERZ
 5. Karta ewidencyjna d/s statystycznych POBIERZ
 6. Zawiadomienie o zakończeniu budowy POBIERZ
 7. Oświadczenia 2A / 2B dla robót budowlanych wykonanych bez odstępstw / z odstępstwami od zatwierdzonego projektu POBIERZ
 8. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie POBIERZ

 

Ustawy i rozporządzenia:

 1. Ustawa Prawo Budowlane POBIERZ
 2. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie POBIERZ
 3. Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych POBIERZ
 4. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego POBIERZ
 5. Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów POBIERZ
 6. Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie POBIERZ
 7. Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej POBIERZ
 8. Rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego POBIERZ

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!