BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI
 1. Ściany i sufit – tynki
  • Sprawdzenie powierzchni tynku
   • gładkość
   • występowanie zarysowań
  • Sprawdzenie geometrii tynku
   • kąty pomiędzy powierzchniami
   • odchylenia do płaszczyzny
  • Sprawdzenie występowania usterek:
   • wykwitów
   • pęknięć
   • zacieków
   • pęcherzy
  • Sprawdzenie związania tynku z podłożem.
 2. Posadzki
  • Sprawdzenie:
   • powierzchni
   • kątów
   • dylatacji

Podstawowe dokumenty do odbioru tynków:

 • PN-EN 13914-2:2005 Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków na zewnętrzną obrzutkę i wewnętrzne tynkowanie.
 • PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne
 • PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
Our website is protected by DMC Firewall!