BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI

Po zgłoszeniu rozpoczęcia robót budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego następuje protokolarne przejęcie terenu budowy przez kierownika budowy. Od tego momentu kierownik budowy odpowiada za realizację inwestycji zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Podjęcie prac przygotowawczych oznacza rozpoczęcie budowy.

Przed przyjęciem obowiązków kierownik budowy sprawdza czy w posiadaniu inwestora są następujące dokumenty:

  • prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę,
  • zarejestrowany dziennik budowy,
  • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Objęcie kierownictwa budowy odbywa się poprzez złażenie oświadczenia w nadzorze budowlanym i protokolarne przejęcie placu budowy.
Sposoby zapewnienia kierownika budowy:
  • umowa między kierownikiem budowy a inwestorem,
  • umowa między inwestorem a wykonawcą, który zobowiązuje się zapewnić kierownika budowy i kierowników robót,
  • umowa między inwestorem a kierownikiem budowy i jednocześnie umowa między inwestorem a podwykonawcami, którzy zapewniają kierowników robót odpowiednich branż.

Jeżeli do przejęcia obowiązków kierownika budowy dochodzi w trakcie trwania budowy – taki fakt odnotowuje się w dzienniku budowy. Jeżeli na budowie doszło do nieprawidłowości, nowy kierownik budowy jest odpowiedzialny za doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z Prawem Budowlanym.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!