BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI

Ocena stanu technicznego budynku lub obiektu budowlanego może mieć formę opinii bądź ekspertyzy technicznej. Opinia techniczna to ocena stanu technicznego wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. Natomiast ekspertyza techniczna to ocena stanu technicznego poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości elementów obiektu budowlanego: fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu.

Opinia techniczna jest zwykle wydawana przez eksperta na podstawie oględzin obiektu budowlanego i po ewentualnym przestudiowaniu dostępnej dokumentacji. Diagnoza w takim opracowaniu jest zwykle stawiana na podstawie doświadczenia eksperta i nie zawsze może być jednoznaczna.

Ekspertyza techniczna jest opracowaniem zwykle szerszym, w którym oprócz zaangażowania intuicji i doświadczenia eksperta występują elementy obiektywnych badań materiałów, pomiary ugięć, przemieszczeń konstrukcji i koniecznych obliczeń. Postawiona diagnoza jest w ten sposób uwiarygodniona obiektywnymi badaniami, pomiarami czy obliczeniami, które są sprawdzalne. Oczywiście tak rozumiana ekspertyza jest zwykle droższa od opinii.

Kiedy potrzebna ocena stanu technicznego obiektu budowlanego.

  •   jeśli kupujemy dom, warto poprosić fachowca o wydanie opinii o jego stanie technicznym przed podjęciem   ostatecznej decyzji. Koszty opinii są zwykle niewspółmierne do ewentualnych strat kupującego w przypadku ujawnienia się później nieprzewidzianych wad.

  •   jeśli zamierzamy istniejący budynek modernizować lub zmieniać sposób użytkowania, musimy zlecić wykonanie opinii lub ekspertyzy, bo jest ona wymagana przez prawo budowlane.

  •   jeśli w obiekcie budowlanym pojawiają się niepokojące zarysowania konstrukcji – takie jak: spękania ścian, widoczne rysy na stropach, przemieszczenia elementów konstrukcyjnych uniemożliwiające swobodne otwieranie drzwi lub okien – poprośmy o pomoc eksperta, który sprawdzi, czy została naruszona konstrukcja obiektu budowlanego, czy tylko pojawiły się naturalne oznaki zużycia materiału.

Our website is protected by DMC Firewall!