BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI

Zlecenie wykonania kosztorysu

Do wykonania kosztorysu inwestorskiego lub ofertowego niezbędne jest udostępnienie dokumentacji projektowej. Kosztorys powykonawczy opracowywany jest na podstawie pomiarów na budowie. Z tego względu wymagany jest dostęp do obiektu, którego elementy mają być kosztorysowane. Czas wykonania kosztorysu zależy od pracochłonności i stopnia skomplikowania robót. Przykładowo kosztorys budowy domu jednorodzinnego do 1 mln PLN wykonuję przez ok. 5 dni roboczych, kosztorys budynku wielorodzinnego 1500 m2 zajmuje około 10 dni roboczych.

Kosztorys
Zapraszam Państwa do skorzystania w moich usług w zakresie przygotowania kosztorysów budowlanych. Posiadam duże doświadczenie zgromadzone w czasie wieloletniego prowadzenia i rozliczania budów. W połączeniu z wiedzą dotyczącą wykonawstwa pozwala mi to na opracowanie kosztorysów, które przedstawiają realne koszty budowy.

W realizację inwestycji budowlanej zazwyczaj angażuje się znaczne środki, a decyzje podejmowane na poszczególnych etapach nie pozostają bez konsekwencji dla dalszego przebiegu budowy. Prawidłowo wykonany kosztorys dostarcza niezbędnych danych na wszystkich etapach budowy i pozwala na podjęcie działań pozwalających na najkorzystniejsze zarządzanie dostępnymi środkami. Ze względu na znaczenie decyzji podejmowanych w oparciu o dane z kosztorysu, musi on być wykonany prawidłowo pod względem techniki kosztorysowania – uwzględniać wszystkie narzuty, koszty pośrednie, różne stawki w poszczególnych regionach itp. Równie istotne jest uwzględnienie praktycznej strony wykonania kosztorysowanego elementu. Należy tu przewidzieć wszelkie uwarunkowania technologiczne, komplikacje na budowie i odpowiednio do tych czynników określić cenę. Dzięki doświadczeniu inżyniera budowy, kierownika budowy i inspektora nadzoru będę mógł prawidłowo określić zakres robót wymaganych do wykonania poszczególnych elementów lub całych budynków. Technikę kosztorysowania opanowałem biorąc udział w licznych szkoleniach i sporządzając kosztorysy obiektów budowlanych i instalacji.

Co zawiera kosztorys?

  1. Przedmiar, książka przedmiarów – kalkulacja ilości robót niezbędnych do wykonania danego elementu.
  2. Kalkulację robót – przemnożenie wartości z przedmiaru na przez cen z informatorów lub innych źródeł.
  3. Zestawienie wartości elementów scalonych – ostatecznych wartości wykonania zadania. Dotyczy to kosztów bezpośrednich, które obejmują stawkę za roboczogodzinę oraz ceny materiałów budowlanych i wynajęcia sprzętu. W kosztorysie można znaleźć również koszty pośrednie, które także należy uwzględnić w czasie planowania inwestycji. Jest to m.in. transport materiałów budowlanych i wydatki wynikające z funkcjonowania firmy, w tym pokrycie obciążeń związanych z ZUS-em oraz innymi opłatami.
  4. zestawienie materiałów i sprzętu.

Dlaczego warto wykonać kosztorys?

  1. znacznie ułatwia prawidłowe zaplanowanie i rozliczenie budowy,
  2. pozwala na bieżąco kontrolować finansowanie budowy,
  3. umożliwia porównanie cen wykonawców przez odniesienie do cen rynkowych, nakładu pracy i materiałów,
  4. pomaga w wyborze materiałów i usług, przy zachowaniu optymalnego stosunku jakości do ceny.

 Wszystkie kosztorysy przygotowane w ramach moich usług są opracowane z najwyższą starannością. Powstają w zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami budowlanymi. Jednocześnie w swojej pracy wykorzystuję praktyczną wiedzę techniczną, dotyczącą wykonawstwa robót budowlanych. Stanowi to gwarancję najwyższej jakości, a zatem również Państwa satysfakcji.

Our website is protected by DMC Firewall!