BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI

Na komplet wymaganych dla inwestycji dokumentów, niezbędnych do adaptacji projektu domu składają się:

  •  dokumentacja projektu gotowego w czterech egzemplarzach;

  •  aktualna mapa geodezyjna do celów projektowych;

  •  Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub Wypis i Wyrys  z Miejscowego Planu
      Zagospodarowania Przestrzennego;

  •  warunki techniczne przyłącza elektrycznego, gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego;

 dodatkowo wymagane mogą być:

  •  wypis i wyrys z rejestru gruntów,
  •  decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej, lub leśnej,
  •  uzgodnienie i decyzja uprawomocniające wykonanie zjazdu z drogi na działkę, uzgodnienie melioracyjne i operat wodno-prawny.

Wszystkie formalności można załatwić osobiście, jednak jest to tylko pozornie tańsze rozwiązanie. Zlecając to nam oszczędzacie Państwo w ten sposób w ten sposób czas i nerwy, które w zderzeniu z wszechobecną biurokracją mogą zostać poważnie nadszarpnięte. Przyjęło się, że pracownie autorskie  udzielają bezpłatnej zgody na adaptację domu wprowadzanie zmian do projektów typowych. Po jej uzyskaniu Inwestor przekazuje nam pełnomocnictwa umożliwiające reprezentowanie go w organach administracji państwowej. W takiej sytuacji sami możemy zająć się planowaniem poszczególnych etapów budowy i doborem właściwych materiałów budowlanych. Pamiętajcie Państwo również, że  warto wtedy z nami również porozmawiać  o przyszłej funkcji kierownika budowyktórej możemy się podjąć.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd