BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI

Biuro Projektowe Konsultant zapewnia Państwu doradztwo inwestycyjne począwszy od zaplanowania inwestycji poprzez procedury administracyjne, etap projektowania aż po realizację budowy ad A do Z. W zakres usług szeroko pojętego doradztwa inwestycyjnego oferuję między innymi :

  •  Ocenę i doradztwo lokalizacji inwestycji
  •  Ocenę i doradztwo realizacji inwestycji w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych
  •  Ocenę kosztów i ryzyka realizacji inwestycji
  •  Wycenę wstępną i wskaźnikową inwestycji dla potrzeb planistycznych bądź kredytowych
  •  Sporządzenie projektu budowlanego i projektów wykonawczych
  •  Sporządzanie kosztorysów inwestorskich uproszczonych i szczegółowych
  •  Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  •  Nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją zakończony odbiorem i przekazaniem do użytkowania

Our website is protected by DMC Firewall!