BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI

Zlecenie wykonania przeglądów

W przypadku chęci zlecenia przeglądu zlecający powinien dostarczyć wszelką dokumentację stanu technicznego obiektu tj. książkę obiektu budowlanego (jeżeli posiada), wszelkie oceny i ekspertyzy techniczne czy też wcześniejsze protokoły przeglądów obiektu lub dokumentację fotograficzną. Zlecający powinien także określić powierzchnię i wysokość obiektu budowlanego a także jego rodzaj (np. hala stalowa, magazyn, biurowiec).

Zużycie budynków jest naturalnym procesem wynikającym głównie z oddziaływania ludzi, czynników atmosferycznych i upływu czasu. Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia ludzi jakie może powstać w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania konstrukcji i instalacji, są one poddawane przeglądom okresowym. Niezależnie, czy jest to budynek mieszkalny wielorodzinny, biurowy, usługowy,hala magazynowa lub produkcyjna,- to na właścicielu obiektu spoczywa obowiązek zgłoszenia obiektu do przeprowadzenia przeglądów w terminach określonych w Prawie Budowlanym.
Najczęstszymi nieprawidłowościami są przecieki w uszkodzonych pokryciach dachowych i izolacji powodujące zawilgocenia fundamentów i przegród budowlanych, nieszczelność stolarki, uszkodzenia mechaniczne elementów budynku. Rzadziej występującymi zjawiskami, jednak stanowiącymi dużo większe zagrożenia, są nadmierne ugięcia, zarysowania lub inne objawy niewłaściwej pracy konstrukcji budynku. Wszystkie te elementy powodują szybką degradację budynku.
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu sporządza się protokół będący zestawieniem nieprawidłowości występujących w obiekcie wraz z określeniem stopnia zagrożenia jaki stanowią one dla budynku i przebywających w nim osób, a także zalecany czas i sposób ich usunięcia. Załącznik do protokołu stanowi dokumentacja fotograficzna, a także- w zależności od zakresu zlecenia- orientacyjny lub szczegółowy kosztorys napraw. Przeprowadzenie okresowego przeglądu technicznego jest więc nie tylko spełnieniem obowiązku wynikającego z przepisów Prawa Budowlanego. Podjęcie działań wskazanych w dokumentacji obiektu zapewnia bezpieczeństwo jego użytkownikom, pomaga utrzymać budynek w dobrym stanie technicznym i wizualnym i w znacznym stopniu ogranicza zakres i koszt napraw. Zapobiega również nadmiernej utracie wartości obiektu spowodowanej ograniczeniami walorów użytkowych i estetycznych.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!