BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI

W celu przeanalizowania kosztów naprawy wykonywany jest kosztorys obejmujący prace naprawcze nad wadliwymi elementami z protokołu z przeglądu. W przypadku wystąpienia wad w czasie rękojmi, sporządzany jest kosztorys i harmonogram napraw na podstawie, którego zarządca może domagać się roszczeń od wykonawcy.

Jest to dokument zawierający listę elementów podlegających sprawdzeniu podczas przeglądu i szczegółowe określenie wad obiektu budowlanego. Stanowi on zbiór elementów obiektu niezbędnych do naprawy w celu bezpiecznego zgodnego z prawem użytkowania.

Jest to obowiązkowy przegląd polegający na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego i jego estetyki, instalacji elektrycznych i piorunochronnych a także klimatyzacji.

Prawo budowlane jasno określa obowiązek należytego utrzymania obiektu budowlanego (art. 61). W celu oceny stanu technicznego przeprowadza się kontrole okresowe raz na rok, raz na 5 lat, dwa razy w roku, każdorazowo po uszkodzeniu obiektu budowlanego, raz na 2 i raz na 4 lata (kotły) (Art.62).

Polegający na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku jak również instalacji, kominów itp. Wykonywany jest w przypadku obiektów o pow. zabudowy nie przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu nie przekraczającej 1000 m2.

Our website is protected by DMC Firewall!