BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI
Przeprowadzenie odbioru technicznego domu jest ostatnim etapem przed przeniesieniem własności . To właśnie podczas odbioru domu od dewelopera mamy okazję wychwycić wszelkie niedociągnięcia i uchronić się przed poprawkami na własny koszt lub żmudnym ubieganiem się o usunięcie usterek w ramach gwarancji i rękojmi w późniejszych terminach. W przypadku, kiedy kupujemy dom, ma to szczególne znaczenie. Niedociągnięcia związane z wykonaniem dachu, izolacji, kominów czy odprowadzenia wody deszczowej generują ogromne problemy - co gorsza - ujawniające się dopiero po pewnym czasie.
 
W oparciu o dostarczoną przez Państwa dokumentację (plan lokalu, opis techniczny dołączony do umowy z deweloperem) oraz Polskie Normy i warunki techniczne pomagamy Państwu w odbiorze domu od dewelopera przeprowadzając fachowy przegląd i ocenę jakości użytych materiałów i wykonanych prac oraz ich zgodność z deklaracjami dewelopera. Kontrola obejmuje pomiar powierzchni, sprawdzenie jakości użytych materiałów, sprawdzenie wykonania i jakości tynków, posadzek i powłok malarskich, schodów, ocenę jakości i osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów i progów, bramy garażowej, sprawdzenie grzejników, instalacji elektrycznych i sanitarnych,kominów spalinowych i wentylacyjnych, przegląd jakościowy i techniczny dachów, elewacji, balkonów, tarasów, piwnic i garażu oraz zagospodarowania terenu – dojść, podjazdów i ogrodzeń.

Odbiór domu trwa od 2,5 do 4 godzin. W trakcie jego trwania na bieżąco spisujemy dla Państwa protokół zawierający wszystkie usterki, które na zakończenie omawiamy w obecności dewelopera. Zgodnie z Ustawą deweloper ma 30 dni na ich usunięcie, w tym 14 dni na ustosunkowanie się, czy uznaje wskazane usterki, czy też nie. Jeśli odmawia usunięcia wad, musi podać powody mające odzwierciedlenie w obowiązujących normach oraz warunkach technicznych.
Odbiór przeprowadzam osobiście wraz z osobą pomagającą. Posiadamy wszystkie potrzebne narzędzia, między innymi dalmierz laserowy do precyzyjnego pomiaru powierzchni, anemometr do pomiaru przepływu powietrza przez kanały wentylacyjne i wilgotnościomierz do sprawdzenia poziomu wilgotności tynków i posadzek. Służymy Państwu bogatym doświadczeniem – od kilku lat oferujemy pomoc w odbiorach mieszkań i domów na terenie Słupska i okolic.

Zlecenie przeprowadzenia odbioru domu od dewelopera.

Po potwierdzeniu dostępności i rezerwacji terminu prosimy o przesłanie na e-mail adresu, rzutów, opisu technicznego budynku (znajdują się one w załączniku do umowy), ewentualnych zmian aranżacyjnych ustalonych z deweloperem oraz numeru telefonu. Jeśli nie mają Państwo skanu lub wersji elektronicznej, prosimy o zabranie dokumentów na odbiór. Warto pamiętać o zabraniu całej umowy – w trakcie odbioru może się przydać w rozwiązaniu kwestii spornych dotyczących sposobu obliczania powierzchni czy też standardu wykonania.
Po usunięciu usterek wykazanych podczas pierwszego odbioru deweloper wyznacza kolejny termin. Zwykle nasza pomoc nie jest już potrzebna – wystarczy sprawdzić , czy usterki zawarte w protokole zostały usunięte. Jeśli jednak nie czują się Państwo na siłach, bądź mają wątpliwości, czy deweloper podszedł poważnie do sprawy, chętnie pomożemy w ponownym odbiorze.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd