BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI

Zakres odbioru domu obejmuje sprawdzenie zagospodarowania terenu. Zweryfikujemy, czy wszystkie jego elementy są zgodne z umową oraz czy spełniają wymagania zawarte w normach i warunkach technicznych. Przyjrzymy się dojściom, podjazdom, schodom wejściowym, tarasom i ogrodzeniu pod kątem jakości użytych materiałów i występowania ewentualnych uszkodzeń. Sprawdzimy sposób odprowadzania wód opadowych oraz przygotowanie terenu pod nasadzenia.

Skontrolujemy wykonanie konstrukcji dachu, pokrycia, obróbek, okapów, warstw wodo i ciepłochronnych oraz czy zostały zapewnione takie elementy jak wentylacja poszycia, instalacja odgromowa, wyłaz, ławy kominiarskie. Sprawdzimy elewację i jej elementy takie jak zadaszenia, okładziny, rynny, balkony, tarasy, balustrady. Przyjrzymy się jakości wykonania i materiałów, sposobowi montażu i wykończeń wokół wszystkich elementów- szczególnie w miejscach narażonych na przenikanie zimna i wilgoci. Skontrolujemy sposób odprowadzania wód opadowych z balkonów i tarasów - zachowanie spadków , stan opierzeń i okładzin.

Podczas odbioru sprawdzamy drzwi, progi i ościeżnice, ramy i okucia, szyby i uszczelki, parapety wewnętrzne i zewnętrzne, brama garażowa. Kontroli podlega działanie stolarki, geometria, występowanie uszkodzeń mechanicznych, jakość montażu i wykończeń wokół wszystkich tych elementów ( ma to szczególne znaczenie od zewnętrznej strony budynku), bezpieczeństwo użytkowe bramy a także zgodność zamontowanych elementów z załącznikiem do umowy.

Wymagania dotyczące przepływu powietrza w pomieszczeniach są ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i muszą zostać spełnione bez względu na rodzaj wentylacji, temperatury panujące na zewnątrz, czy wysokość budynku .Sprawdzimy, czy wentylacja w Państwa domu spełnia te wymagania. Skontrolujemy ilość, rozmieszczenie i działanie grzejników, gniazdek, włączników i źródeł światła, rozmieszczenie podejść wodnych i kanalizacyjnych, jakość ich montażu i zgodność z załącznikiem do umowy. Podczas odbioru instalacji zwracamy również uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa – zastosowanie gniazd bryzgoszczelnych oraz odległości między osprzętem elektrycznym, a instalacją wod-kan.

Ocenimy, czy jakość wykonania tynków, okładzin z płyt k/g, posadzek i schodów spełnia wymagania określone w normach i warunkach technicznych oraz ich zgodność z załącznikiem do umowy. Sprawdzimy geometrię, narożniki i kąty, gładkość i wygląd powierzchni, wykończenie wokół okien, drzwi i osprzętu, związanie z podłożem, dylatacje. Zmierzymy wilgotność tynków i posadzek i podpowiemy, czy można ruszać z pracami wykończeniowymi, czy też należałoby jeszcze poczekać.

Our website is protected by DMC Firewall!