BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI

Audyt energetyczny jest dokumentem zawierającym analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Określa zakres, oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zmniejszającego:

  • • koszty ogrzewania budynku
  • • koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej
  • • koszty wentylacji i klimatyzacji.

Wskazuje rozwiązania optymalne (w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii) mówiące co należy zrobić i jakie działania przeprowadzić pod względem technicznym, aby przyniosły najwyższe korzyści ekonomiczne. Dysponując doświadczonym zespołem uprawnionych magistrów inżynierów budownictwa oraz energetyki, szybko i profesjonalnie przygotujemy dla Państwa świadectwa energetyczne dla wszystkich typów budynków.

Wykonujemy certyfikaty energetyczne dla istniejących i nowo budowanych:

• mieszkań

• budynków mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych

• budynków komercyjnych (biurowce, magazyny, centra handlowe, hale)

• budynków użyteczności publicznej (szkoły, urzędy)

Our website is protected by DMC Firewall!