BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI

Przed objęciem funkcji kierownika budowy zapoznaję się z projektem i prawomocnym pozwoleniem na budowę. Po uzgodnieniu warunków współpracy przygotowuję dokumenty takie jak: zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązków kierownika budowy, zaświadczenie o wpisaniu kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Są to dokumenty które należy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem wykonywaniem robót budowlanych. Ostatnią czynnością jest protokolarne przekazanie budowy kierownikowi budowy.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd