BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI

Na stronach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa można sprawdzić, czy inspektor nadzoru jest wpisany na listę członków, a tym samym jest uprawniony do pełnienia funkcji i posiada wymagane ubezpieczenie OC. Numer członkowski: POM/BO/4568/01

Na zakończenie budowy inspektor nadzoru sprawdza, czy kierownik budowy dopełnił wszystkich obowiązków wymaganych Prawem Budowlanym. Na życzenie inwestora dokonuje on też rozliczenia umów. Inspektor nadzoru jest też zobowiązany do potwierdzenia zmian nieistotnych wprowadzonych w trakcie budowy wykazanych w dokumentacji.

Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru musi posiadać odpowiednie uprawnienia nadawane przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa. Obligatoryjna jest też przynależność do tego samorządu, co jest równoznaczne z posiadaniem odpowiedniego ubezpieczenia OC.

Inspektor nadzoru inwestorskiego obejmuje swoje obowiązki na podstawie umowy z inwestorem, który jest zobowiązany zgłosić ten fakt w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Od momentu przejęcia obowiązków inspektor nadzoru reprezentuje interes inwestora na budowie i działa w jego imieniu.

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obowiązkowe jeżeli organ wydający pozwolenie na budowę zawarł to w decyzji. Sprawy te reguluje rozporządzenie w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Our website is protected by DMC Firewall!